Σύνδεσμος Εμπόρων Οπτικοακουστικών & Συναφών Επαγγελματικών Προϊόντων Ελλάδος

Επικυρωμένο Καταστατικό Σωματείου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Με καθυστέρηση 2 μηνών από την κατάθεση στην Ειρηνοδίκη , εγκρίθηκε το καταστατικό του Συνδέσμου στις 10-8-2020.

Οφείλουμε όλοι οι επαγγελματίες να αγκαλιάσουμε το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης του κλάδου , ώστε να καταφέρει τα μέγιστα με απώτερο σκοπό την επιβίωση όλων μας  προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες με την πολιτεία.

Προχωρούμε πλέον στις προβλεπόμενες διαδικασίες σύστασης του Προεδρείου Εκπροσώπησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ