Σύνδεσμος Εμπόρων Οπτικοακουστικών & Συναφών Επαγγελματικών Προϊόντων Ελλάδος
Image

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα)
Δήλωση Νομιμου Εκπροσώπου και Φοροτεχνικού (Υπόδειγμα)
Image
Αντίγραφο Γ.Ε.ΜΗ.